call plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • call plan

    * kinh tế

    kế hoạch thăm viếng chào hàng