call girl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call girl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call girl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call girl.

Từ điển Anh Việt

  • call girl

    * danh từ

    gái điếm (thường gọi bằng điện thoại)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • call girl

    a female prostitute who can be hired by telephone