call-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call-up.

Từ điển Anh Việt

 • call-up

  /'kɔ:lʌp/

  * danh từ

  (quân sự) lệnh tòng quân, lệnh nhập ngũ

  (quân sự) số người nhập ngũ trong một đợt

  sự hẹn hò với gái điếm