calla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calla.

Từ điển Anh Việt

  • calla

    * danh từ

    cũng calla lili

    (thực vật) cây thủy vu

Từ điển Anh Anh - Wordnet