zantedeschia aethiopica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zantedeschia aethiopica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zantedeschia aethiopica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zantedeschia aethiopica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • zantedeschia aethiopica

    Similar:

    calla lily: South African plant widely cultivated for its showy pure white spathe and yellow spadix

    Synonyms: calla, arum lily

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).