zantedeschia rehmanii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zantedeschia rehmanii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zantedeschia rehmanii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zantedeschia rehmanii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • zantedeschia rehmanii

    Similar:

    pink calla: calla having a rose-colored spathe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).