calla palustris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calla palustris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calla palustris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calla palustris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • calla palustris

    Similar:

    wild calla: plant of wetlands and bogs of temperate regions having small greenish flowers partly enclosed in a white spathe and red berries

    Synonyms: water arum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).