wild calla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild calla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild calla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild calla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild calla

    plant of wetlands and bogs of temperate regions having small greenish flowers partly enclosed in a white spathe and red berries

    Synonyms: water arum, Calla palustris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).