wild rye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild rye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild rye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild rye.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild rye

    any of several grasses of the genus Elymus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).