wild hop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild hop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild hop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild hop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild hop

    Similar:

    red bryony: bryony having fleshy roots pale green flowers and very small red berries; Europe; North Africa; western Asia

    Synonyms: Bryonia dioica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).