wilding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilding.

Từ điển Anh Việt

 • wilding

  /'waildi /

  * danh từ

  (thực vật học) cây dại; cây tự mọc

  qu của cây dại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wilding

  a wild uncultivated plant (especially a wild apple or crabapple tree)

  an outrageous rampage usually involving sexual attacks by men on women