wild goat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild goat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild goat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild goat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild goat

    undomesticated goat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).