wildlife nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wildlife nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wildlife giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wildlife.

Từ điển Anh Việt

 • wildlife

  * danh từ

  (từ Mỹ) những thú vật, chim muông... hoang dã

  wildlife conservation

  sự bảo tồn những loài thú, chim rừng

  wildlife sanctuary: khu bảo tồn động vật hoang dã

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wildlife

  all living things (except people) that are undomesticated

  chemicals could kill all the wildlife