wild card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wild card

  * kỹ thuật

  ký tự đại diện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wild card

  an unpredictable factor

  the weather was a wild card

  a playing card whose value can be determined by the person who holds it