wild pea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild pea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild pea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild pea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild pea

    any of various plants of the family Leguminosae that usually grow like vines

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).