wild west nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild west nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild west giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild west.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild west

    the western United States during its frontier period

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).