wild pink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild pink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild pink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild pink.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wild pink

  perennial of eastern and central North America having short-stalked pink or white flowers in hairy clusters

  Synonyms: Silene caroliniana

  Similar:

  bog rose: a bog orchid with usually a solitary fragrant magenta pink blossom with a wide gaping corolla; Canada

  Synonyms: dragon's mouth, Arethusa bulbosa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).