wild leek nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild leek nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild leek giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild leek.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wild leek

    * kinh tế

    tỏi dại

Từ điển Anh Anh - Wordnet