wild olive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild olive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild olive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild olive.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild olive

    erect shrub or climber of India and China with red olivelike fruit

    Synonyms: Elaeagnus latifolia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).