wild crab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild crab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild crab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild crab.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild crab

    wild crab apple native to Europe; a chief ancestor of cultivated apples

    Synonyms: Malus sylvestris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).