wild plum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild plum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild plum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild plum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wild plum

  * kinh tế

  mận dại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wild plum

  an uncultivated plum tree or shrub

  Synonyms: wild plum tree

  Similar:

  hog plum: fruit of the wild plum of southern United States