wild plum tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild plum tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild plum tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild plum tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild plum tree

    Similar:

    wild plum: an uncultivated plum tree or shrub

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).