genus calla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus calla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus calla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus calla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus calla

    Similar:

    calla: water arum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).