genus acer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus acer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus acer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus acer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus acer

    Similar:

    acer: type genus of the Aceraceae; trees or shrubs having winged fruit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).