genus bos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus bos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus bos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus bos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus bos

    Similar:

    bos: wild and domestic cattle; in some classifications placed in the subfamily Bovinae or tribe Bovini

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).