genus hyla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus hyla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus hyla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus hyla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus hyla

    Similar:

    hyla: the type genus of the Hylidae; tree toads

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).