genus gyps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus gyps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus gyps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus gyps.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus gyps

    Similar:

    gyps: a genus of Accipitridae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).