genus zea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus zea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus zea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus zea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus zea

    Similar:

    zea: corn

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).