genus inga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus inga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus inga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus inga.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus inga

    genus of tropical trees or shrubs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).