genus arum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus arum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus arum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus arum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus arum

    type genus of the Araceae: tuberous perennial herbs of Europe and Asia with usually heart-shaped leaves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).