genus grus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus grus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus grus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus grus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus grus

    Similar:

    grus: type genus of the Gruidae: typical cranes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).