genus bubo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus bubo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus bubo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus bubo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus bubo

    Similar:

    bubo: a genus of Strigidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).