genus aix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus aix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus aix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus aix.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus aix

    Similar:

    aix: wood duck and mandarin duck

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).