genus ara nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus ara nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus ara giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus ara.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus ara

    Similar:

    ara: macaws

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).