genus iva nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus iva nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus iva giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus iva.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus iva

    small genus of American herbs or shrubs; in some classifications placed in a separate family Ambrosiaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).