genus mus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus mus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus mus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus mus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus mus

    Similar:

    mus: type genus of the Muridae: common house mice; the tips of the upper incisors have a square notch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).