genus poa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus poa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus poa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus poa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus poa

    Similar:

    poa: chiefly perennial grasses of cool temperate regions

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).