genus uta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus uta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus uta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus uta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus uta

    Similar:

    uta: a reptile genus of Iguanidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).