genus alca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus alca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus alca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus alca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus alca

    Similar:

    alca: type genus of the Alcidae comprising solely the razorbill

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).