genus apus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus apus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus apus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus apus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus apus

    Similar:

    apus: type genus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).