apus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apus

  * kỹ thuật

  y học:

  người không bàn chân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apus

  a constellation in the polar region of the southern hemisphere near Octans

  type genus

  Synonyms: genus Apus