apus apus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apus apus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apus apus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apus apus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apus apus

    Similar:

    european swift: common European bird with a shrieking call that nests chiefly about eaves of buildings or on cliffs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).