genus geum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus geum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus geum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus geum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus geum

    Similar:

    geum: avens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).