genus disa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus disa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus disa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus disa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus disa

    genus of showy tropical African terrestrial orchids

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).