genus pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus pan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus pan

    Similar:

    pan: chimpanzees; more closely related to Australopithecus than to other pongids

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).