genus aloe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus aloe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus aloe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus aloe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus aloe

    large genus of chiefly African liliaceous plants; in some systems placed in family Aloeaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).