genus anas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus anas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus anas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus anas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus anas

    Similar:

    anas: type genus of the Anatidae: freshwater ducks

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).