genus ilex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus ilex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus ilex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus ilex.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus ilex

    Similar:

    ilex: a large genus of dicotyledonous trees and shrubs of the family Aquifoliaceae that have small flowers and berries (including hollies)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).