genus anoa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus anoa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus anoa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus anoa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus anoa

    a genus of mammals of the family Bovidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).