genus homo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus homo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus homo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus homo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus homo

    type genus of the family Hominidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).